Békéscsabai intézet

Békéscsabai intézet

NAH akkreditáció: -

Az intézetről:

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Békéscsabai Intézetében 11 munkatárs dolgozik. Az intézet az alábbi szakterületeken teljesít kirendeléseket: orvosszakértés, pszichológiai szakértés, ujjnyomatszakértés, fegyverszakértés, írásszakértés, okmányszakértés és nyomszakértés. Elsődleges feladat és elvárás hogy az intézet szakvéleményeivel segí­tse a tényállások megállapí­tását és a szakkérdések eldöntését, amelyekre döntő többségében a nyomozó hatóságoktól, és az igazságszolgáltatás különböző szereplőitől kap kirendeléseket/felkéréseket.

Az intézet vezetője:

Szlancsik Péter
intézetvezető, igazságügyi nyomszakértő

   
szakértői iroda és nyomszakértői laboratórium

Az intézet kompetenciái:

  • 2/5. belgyógyászat
  • 2/17. igazságügyi orvostan
  • 2/21. klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia
  • 12/1. nyomszakértés
  • 12/2. okmányszakértés
  • 12/3. fegyverszakértés
  • 12/4. írásszakértés
  • 12/5. ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia)

Az intézet elérhetősége:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Békéscsabai Intézet
Cím: 5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 178.
Telefon: (06 66) 549 080
Fax: (06 66) 549 088
E-mail:
Állami Futárszolgálat elérhetőség: NSZKK Békéscsabai Intézet