Szerzői jogok

Impresszum és szerzői jogok

Domain-név tulajdonos:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Tartalomfelelős:

Dr. Nagy Gábor
címzetes egyetemi docens, főtanácsos
főigazgató

Szerkesztőség:

NSZKK Titkársági Osztály

Műszaki kapcsolattartás:

Onemedia Kft.


A weboldal tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a módszertani útmutatókra és fényképekre) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban más közlés történik.

A weboldal közleményeinek alapjául szolgáló tények és napi hírek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.

A honlap szerzői jogi védelem alá eső tartalma (elsősorban a feltöltött publikációk, fényképek, segédletek), illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, kép, videó, animáció stb.) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve - csak a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgatójának, illetőleg a publikáció készítőjének előzetes, írásos engedélyével használható fel.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgatójának – publikáció esetén a publikáló -  engedélye nélkül a weboldal bármely szerzői jogvédelem alá eső alkotóelemének (sajtóban) történő többszörözése, nyilvánossághoz való közvetítése tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap szerzői jogi védelem alá eső elemei nem helyezhetőek el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A weboldal illetve annak alkotóelemei közlési engedély esetén sem változtathatóak meg és nem használhatóak fel a weboldal tartalmától eltérő célra.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ weboldalán található, szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) - előzetes bejelentés után – szabadon elhelyezhetőek más online szolgáltatásokban. A kapcsolódás elhelyezéséről való előzetes bejelentést az e-mail címre kérjük megküldeni.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, illetve annak megszüntetését kezdeményezze.

A honlap tartalmának felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat az e-mail címen. Levelében kérjük, hogy nevét, elektronikus postacímét és a felhasználás kívánt módját megjelölni szíveskedjen.

A weboldal szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.