Lezárult projektek

Belső Biztonsági Alap

ISZKI– A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személy részvétel és együttműködés fokozása

A Belügyminisztérium (BM) az európai uniós Belső Biztonsági Alap (BBA) terhére 2016-ban pályázati lehetőséget tett közzé "A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása" címmel[1]. A felhívás egyúttal a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2016 végéig szóló szakpolitikai programjához is illeszkedett[2], amelyre a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) jogelődje 2016. augusztusában nyújtott be kérelmet annak érdekében, hogy az Országos Toxikológiai Intézet szakembereinek tudományos mobilitását fokozza. A felelős hatóság 9,7 millió forint értékű támogatásban részesítette a 2018-ig lezáruló programot, amelyet az NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet hajtott végre.

A program szerint: a hazai és nemzetközi konferenciákon való személyes részvétellel alkalom nyílik a nagyszámú, új droggal kapcsolatos tapasztalatcserére, hazai és nemzetközi együttműködések kimunkálására. A szaktudományos fórumok által kínált közvetlen információcsere különösképpen olyan új és kevésbé ismert, tudatmódosító hatású vegyületek esetében fontos, amelyek Európában már megjelentek és itthon is várható felbukkanásuk. Az intézet 10 szakembere 4 külföldi és a három hazai konferencián vett részt. Kiemelésre érdemes az a lehetőség, hogy toxikológus szakértőink 2017. májusában első alkalommal látogathattak el a European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) Drugs Working Group (Kábítószer Munkacsoport) 23. éves találkozójára.

A projekt végén 2018. májusban összesítettük valamennyi konferencia tapasztalatait, és az intézetet kirendelő hatóságok részére naprakész, lényegre törő összegzést adtunk az új pszichoaktív anyagok toxikológiai elemzését érintő képességeinkről egy 50 fős zárókonferencia és egy zárókiadvány formájában, amelyeket a kábítószerek és új pszichotróp anyagok elleni, határon átnyúló küzdelemben hasznosíthat a rendőrség.

A projekt címe: „Hazai és nemzetközi szakmai információcsere és együttműködés”
A projekt száma: BBA-5.2.1/2-16-2016-00001

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017. január 1.
A befejezés időpontja: 2018. február 28.
A projektben elszámolt támogatás mértéke: 7.573.752.- Ft
A projekt megvalósult célja:
A projekt keretében sikerült az intézet szakértőit eljuttatni az analitikai és igazságügyi toxikológia, törvényszéki kémia és a folyadékkromatográfiás műszeres elemzés területén megrendezett hazai és nemzetközi konferenciákra. Összesítésre kerültek a konferenciák tapasztalatai, melyek az Intézetet kirendelő hatóságok részére is átadásra kerültek.

[1] XIV. BM fejezet 20/20/1, Belső Biztonsági Alap előirányzat
[2] III.3. Beavatkozás (vö.: NDS, VII.3.1/2)


Magyarország-Szerbia IPA HUSRB/1203/214/025

A programismertető letölthető ide kattintva.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló „Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára” című projekt 2013. március elsején a Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály Szegedi Kábítószer-vizsgáló Laboratórium és a szerb Nemzeti Bűnügyi Szakértői Központ Újvidéki Regionális Részlegének részvételével elindult. A két partnerintézmény közreműködésével megvalósuló projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a szervezett kábítószerrel történő visszaélés megelőzéséhez és a szerb-magyar határmenti biztonság megerősítéséhez.

Az együttműködési program részletei itt találhatóak.


2013. június 28.

Újvidéken került megrendezésre az "Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára" című projekt nyitó konferenciája.

A nyitóeseményről készült beszámoló, képek itt találhatóak.


2013. július 29. - 2013. október 02.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Harmadik Pályázati Felhívása keretében támogatott projektben ezidáig három továbbképzés és két projektértekezlet megtartására került sor. Az eseményekről készült útijelentések, összefoglalók az alábbiakban olvashatóak:


2013. november 01. - 2014. február 28.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Harmadik Pályázati Felhívása keretében támogatott projektben a Szegedi Regionális Kábítószer-vizsgáló Laboratóriumba az analitikai készülékek (FT-IR, GC-MS, HPLC, rotációs vákuumbepárló rendszer) leszállításra kerültek. A szakemberek elvégezték a műszerek teljes körű telepítését, üzembe helyezését, tesztelését, majd a készülékek működtetéséhez szükséges adminisztrátori és felhasználói oktatásban részesítették a laboratórium dolgozóit. A beszerzett készülékekkel kapcsolatos kísérleti munkálatok elindultak.

A műszerbeszerzéssel kapcsolatos részletes információ itt található.


2014. március 25.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program céljairól, várható eredményeiről az M1 televízió riportot közvetített, amely ezen a linken található 12. részben tekinthető meg.


2014. június 23.

Elkészült a Novi Sad - Szeged határon átnyúló projekt keretében vizsgált új pszichoaktív anyagok, kábítószerek és egyéb vegyületek analitikai eredményeinek adatbázisa.

Vékonyréteg-kromatográfiás eredmények, előhívó reagensek és színreakciók adatbázisa
Excel fájl – 1. munkalap: Vékonyréteg-kromatográfiás rendszerek és retenciós adatok
Excel fájl – 2. munkalap: Előhívó reagensek és színreakciók eredményei
A legfrissebb változat letöltése

Tömegspektrum adatbázis
A tömegspektrumok adatbázisát tartalmazó spektrumkönyvtár Agilent formátumban tölthető le.
A tömegspektrum könyvtár mappája .ZIP tömörített mappában található. A tömegspektrum könyvtár használatához töltse le a .ZIP fájlt, és a benne található .L kiterjesztésű mappát csomagolja ki a tömegspektrum könyvtárak mappájába (alapértelmezésben: C:\DATABASE). A tömegspektrum könyvtár MSDChemStation vagy azzal kompatibilis programmal használható.
A legfrissebb változat letöltése

Infravörös spektrumok adatbázisa
Az infravörös spektrumok adatbázisa a legtöbb infravörös spektroszkópiai kiértékelő program által használható .JDX fájlok gyűjteményeként érhető el. A fájlok .ZIP tömörített mappában találhatók.
Az infravörös spektrumok használatához töltse le a .ZIP fájlt, és a benne található fájlokat csomagolja ki az értékelő program mérési eredményeket tartalmazó mappájába. A fájlok a JCAMP DX adatformátumot (.DX, .JDX) támogató szoftverekkel megnyitható, a spektrumok a keresési könyvtárba felvehetők.
A legfrissebb változat letöltése

Figyelmeztetés:
Annak ellenére, hogy az adatbázisban közölt adatok pontosságáért a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet mindent megtesz, nem zárható ki, hogy az adatbázisok adatátvitelből vagy gépelési hibából adódóan helytelen adatot tartalmaznak. A közölt adatok az érintett vegyületek azonosításához csak tájékoztató jellegű információként használhatók fel, az egyes komponensek azonosításához minden esetben ajánlott a megfelelő referenciaanyagok használata.

Az adatbázis az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. Az adatbázis tartalmáért teljes mértékben a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.


2014. március 1. - 2014. június 30.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló "Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára" című projekt IV. riportálási időszakában megvalósult eseményekről ezen a linken olvasható összefoglaló.


2014. augusztus 27.

Újvidéken került megrendezésre az "Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára" című projekt záró konferenciája.

A záróeseményről készült beszámoló, képek itt találhatóak.


2014. augusztus 28.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Harmadik Pályázati Felhívása keretében támogatott projekt keretében, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet és a szerb Nemzeti Bűnügyi Szakértői Központjának Újvidéki Regionális Részlege „Új pszichoakítv anyagok” című workshopjának kivitelezésére került sor 2014. augusztus 22-én Újvidéken és augusztus 28-án Szegeden.

Az augusztus 28-ai workshopról készült beszámoló, képek itt találhatóak.


2014. július 01. - 2014. augusztus 31.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló "Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára" című projekt V. riportálási időszakában megvalósult eseményekről ezen a linken olvasható összefoglaló.