Minőségpolitikai nyilatkozat

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK), mint szakértői intézmény elkötelezett szándéka, hogy az állami feladatként ellátandó alaptevékenységét az igazságügyi szakértői tevékenységet és a kapcsolódó egyéb feladatokat, a legjobb szakmai gyakorlat szerint, a lehetőségekhez mérten a legkorszerűbb, tudományosan megalapozott módszerek alkalmazásával, a szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek és elvárásainak megfelelően végzi. Az e célból létrehozott minőségirányítási rendszerét az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018. és az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően, az Európai Forenzikus Tudományos Térség 2020 (European Forensic Science Area 2020, EFSA 2020) Európa Unio Tanácsi irányelv elvárásait figyelembe véve és az European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) által az igazságügyi szakértéssel kapcsolatban megfogalmazott szakmai normák előírásait szem előtt tartva, a szakértői intézmény minőségpolitikai elveit figyelembe véve működteti.

Az NSZKK vezetése biztosítja a minőségirányítási rendszer (MIR) működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat, megfelelően képzett személyzet foglalkoztatásával, korszerű és ellenőrzött eszközök, berendezések, és anyagok alkalmazási feltételeinek megteremtésével. A szakértői intézmény vezetése a minőségpolitika megvalósulását az általa működtetett intézetek és osztályok minőségcéljainak és az arra épülő minőségtervek végrehajtásának nyomon követésével biztosítja.

Az NSZKK minőségcéljai a szakmai színvonal és a MIR működtetésének folyamatos fejlesztésére, az ehhez szükséges anyagi-tárgyi és humán erőforrások biztosítására, a rendszeres, az egész tevékenységet érintő ellenőrzésekre és az ellenőrzés tapasztalatait felhasználó javító tevékenységekre terjednek ki.

A szakértői intézmény vezetése a minőségirányítási rendszert érintő területeken, folyamatos képzések, és oktatások szervezésével gondoskodik arról, hogy a rendszerben tevékenykedő valamennyi dolgozó a rendszer működését és a működés alapjául szolgáló dokumentációt megismerje, annak alkalmazására felkészült és elkötelezett legyen. A gyakorlatban történő alkalmazást és megvalósulást a vezetés rendszeres belső ellenőrzésekkel követi nyomon.

Az NSZKK minőségirányítási rendszert működtető szervezetként a minőség iránti elkötelezettséget külső partnereitől is elvárja és azok szolgáltatásainak minőségéről a saját eszközeivel is meggyőződik.

Az intézmény költségvetési ellátású, minden gyártótól és forgalmazótól független szervezet. A személyzet díjazása nem függ sem az elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől.

Az NSZKK kirendelőit és megbízóit azonosan ítéli meg, a központilag kiemelten kezelt bűnügyekhez rendelt vizsgálatokat azonban előre sorolva végzi.

Az NSZKK vezetése a szakértői és vizsgálati tevékenységet úgy irányítja, hogy a munka minőségét, a vizsgálati eredményeket és a szakértői vélemények alkotását sem külső, sem belső érdekek és illetéktelen hatások ne befolyásolják, ezáltal kizárva, hogy bárki kétségbe vonja az NSZKK szakértői tevékenységének pártatlanságát, függetlenségét és objektivitását.

Az NSZKK vezetése elkötelezett dolgozói egészségvédelme iránt, ennek érdekében gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról. Megfelelő biztonsági berendezések, és védőfelszerelések alkalmazásával óvja munkatársai egészségét.

Budapest, 2021. március 2.

Lontai Márton
főigazgató

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ MSZ EN ISO/IEC 17025:2018, illetve MSZ EN ISO 9001:2015 szabványok kapcsán kiadott minőségpolitikai nyilatkozata közvetlenül letölthető itt.