Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet

Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet

NAH akkreditáció:

NAH-1-1821/2018 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium


Az intézetről:

A Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet vegyész-, fizikus-, geológus és biológus szakértői vizsgálnak minden olyan nem emberi eredetű bűnjeltárgyat, anyagmaradványt és -felkenődést, amelyek bizonyíthatják a bűncselekmények megtörténtét. Eredet szempontjából kivételt képeznek az emberi eredetű hajszálak, szőrszálak, amelyek mikroszkópos morfológiai vizsgálata szintén az Intézet feladatát képezi. Ezen túlmenően a fizikus szakértők elméleti kérdések (pl. esemény rekonstrukció: emberi test kizuhanása, eszközhasználat módja) megoldásában is részt vesznek. A rovartani szakértő a holttesteket kolonizáló rovarok vizsgálata alapján a halál beálltának idejére vonatkozóan tud információt nyújtani. Az Intézetben történik továbbá a gépjármű izzók balesetkori üzemállapotára irányuló szakértői vizsgálat, valamint halálos szén-monoxid mérgezések gyanúja esetén a vér relatív szén-monoxid-hemoglobin tartalmának vegyészszakértői vizsgálata.

A vizsgálatok elvégzése az esetek nagy részében nagyműszeres analitikai módszerekkel történik, melyekhez a nemzetközi ajánlások szerint szükséges műszerek jellemzően az Intézet rendelkezésére állnak. Az anyagmaradványok felkutatására és mikromorfológiai sajátságaik részletes vizsgálatára különféleképpen felszerelt, speciális optikai mikroszkópok, az anyagok kémiai összetételének vizsgálatára FTIR- és Raman spektrofotométer, energiadiszperzív röntgen detektorral felszerelt pásztázó elektronmikroszkóp (SEM-EDS), mikro-röntgenfluoreszcens spektroszkóp (µXRF), a mikroméretű anyagok színének mérésére UV-VIS mikrospektrofotométer (MSP), a mikroméretű üvegszemcsék törésmutatójának meghatározására fáziskontraszt mikroszkóppal csatolt  törésmutató mérő berendezés (GRIM®3) áll rendelkezésre, valamint az elődök tapasztalata, szakirodalom, anyaggyűjtemények és számítógépes adatbankok, továbbá  nemzetközi kapcsolatok, amelyekre a szakértők minden egyes szakvéleményükben támaszkodhatnak.

Az Intézet vezetői:

Sándorné Kovács Judit, főtanácsos
Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet
igazgató, igazságügyi vegyész és botanikus szakértő
(műszeres analitikai vizsgálatok mikroméretű anyagmaradványok összehasonlító és azonosító vizsgálata)

Varsányi Ildikó
Fizikai és Szervetlen Analitikai Osztály
osztályvezető, igazságügyi fizikus szakértő

Károly Istvánné
Mikroanyagmaradvány Vizsgáló Osztály
osztályvezető, igazságügyi vegyészszakértő

Szoldán Zsolt
Ásvány Kőzettani és Botanikai Laboratórium
laboratórium vezető, igazságügyi geológus és vegyészszakértő

Az intézet kompetenciái:

  • 2/13. igazságügyi genetika
  • 5B/30. vegyészet (kivéve toxikológia)
  • 12/6. forenzikus vegyészet
  • 12/7. forenzikus fizika
  • 12/8. forenzikus geológia
  • 12/9. forenzikus botanika
  • forenzikus rovartan
  • mikroméretű anyagmaradványok összehasonlító és azonosító vizsgálata
  • műszeres analitikai vizsgálatok
  • növények, gombák, részeik és maradványaik összehasonlító és azonosító vizsgálata, mintavétele helyszíni szemle, valamint lefoglalás során

Letölthető anyagok: -

Az intézet elérhetősége:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-175
Városi telefonszám: (06 1) 477-2182
BM faxszám: 18-199
Városi faxszám: (06 1) 477-2163
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Fizikai és Szervetlen Analitikai Osztály
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-266
Városi telefonszám: (06 1) 477-2187
BM faxszám: 18-283
Városi faxszám: (06 1) 477-2189
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Mikroanyagmaradvány Vizsgáló Osztály
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-175
Városi telefonszám: (06 1) 477-2182
BM faxszám: 18-199
Városi faxszám: (06 1) 477-2163
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Ásvány Kőzettani és Botanikai Laboratórium
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-202
Városi telefonszám: (06 1) 477-2182
BM faxszám: 18-199
Városi faxszám: (06 1) 477-2163
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK